Več na: http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9701

Lepo vabljeni!