Več na:  https://www.rtvslo.si/okolje/novice/globalna-studija-zuzelke-bi-v-100-letih-lahko-izumrle-kar-bi-povzrocilo-katastrofo/479761