Kaj je Apiturizem

Apiturizem spodbuja potovanja v zelene destinacije

Apiturizem spodbuja potovanja v zelene destinacije

Slovenci v marsičem dokazujemo kako inovativen narod smo. Tudi na področju turizma kjer s strategijo »Zelena. Aktivna. Zdrava.« ustvarjamo edinstvene potovalne izkušnje in udejanjamo trajnostni turizem. In kje vidijo v Čebelarski zvezi Slovenije in Aritours potovalni agenciji primerjalno prednost pred »zelenim« segmentom drugih turističnih destinacij? V Apiturizmu! Inovativnem slovenskem turističnem produktu.

Čebelarska zveza Slovenije je promotor kreativnega turizma

Čebelarska zveza Slovenije je promotor kreativnega turizma

Naši certificirani ponudniki so marljivi kot Kranjska sivka.

Naši certificirani ponudniki so marljivi kot Kranjska sivka.

Tanja Arih Korošec pooseblja gonilno silo Apiturizma - tako lokalno, kot globalno.

Tanja Arih Korošec pooseblja gonilno silo Apiturizma – tako lokalno, kot globalno.

Nova dimenzija potovanj

Apiturizem v Sloveniji je transformacija bogate slovenske apikulture v edinstveno potovalno izkušnjo. Prispeva k višji kakovosti življenja, ljudi izobražujejo in v njih razvija visoko stopnjo spoštovanja in odgovornosti do naravnega, kulturnega in družbenega okolja. Na zelo privlačen in čuten način približuje Slovenijo kot zdravo destinacijo, kot državo gostoljubnih ljudi, predvsem pa kot domovino odličnih čebelarjev z bogato apikulturo in stoletnimi čebelarskimi praksami, ki so jih razvili naši čebelarji svojim nežnim čebelarjenjem. Filozofija te relativno nove veje turizma  sloni na upoštevanju naravnih zakonov; delovanje in pomen čebel je možno preslikati na delovanje in pomen človeka in njegovo udejanjanje vrednot kot so pripadnost, organiziranost, delavnost, spoštovanje, harmonija. Če k temu dodamo še trend potovanja v zelene, eko, k zdravju, well-beingu in zadovoljstvu usmerjene destinacije ter vzpon kreativnega turizma, lahko upravičeno govorimo o celostnem trajnostnem produktu.

apiturizem_podstran
Slika levo: Tradicionalni Slovenski čebelnjaki so pomemben del api doživetij.

Api doživetja

Api doživetja vključujejo obiske čebelarjev in predstavitve ter pokušine čebeljih pridelkov kot so medeni likerji in peneča medica, ki se odlično poda h kozjemu siru s kostanjevim medom, medene čokoladne praline, medenjaki, osvežilni energetski napitki z zelišči in medom, poživljajoči čaji. Na tipični api turi je možno občudovati naše arhitekturno tipične čebelnjake, ki jih ni moč najti nikjer drugje po svetu, si ogledati čebelarske muzeje, se udeležiti predstavitev življenja in delovanja čebel, predavanj o tem, kako s pomočjo čebeljih pridelkov krepiti in ohranjati zdravje, izdelovanja okrasnih predmetov iz čebeljega voska, poslikave panjskih končnic, izdelave in peke izdelkov iz medenega testa. Pomembno, obiskovalci se v tipičnem slovenskem čebelnjaku srečajo tudi z vdihavanjem čudovitih arom čebeljih pridelkov ob poslušanju njihovega brenčanja, bio masažo, termoterapijo, medeno kopeljo. Seveda pa ne manjka tudi kulinaričnih presežkov in zabavnega programa ter ogledov naših naravnih in kulturnih biserov.

Certificiranje ponudnikov

Ponudniki apiturističnih storitev so uvrščeni v shemo certificiranih ponudnikov. Čebelarska zveza Slovenije in Aritours, partnerja v zasnovi in razvoju apiturizma, prva in zaenkrat edina na svetu izvajata certificiranje in podeljujeta Certifikate odličnosti tistim ponudnikom, ki dosegajo kriterije odličnosti. Trenutno poteka presoja specializiranosti in usmerjenosti dejavnosti različnih ponudnikov kot npr. kmetij, muzejev, prodajaln in ocena izpolnjevanja kriterijev za pridobitev certifikata dobrega ali odličnega ponudnika api turizma. Ena, dve ali tri čebelice označujejo zadovoljevanje osnovnih pogojev, urejenosti objektov ponudnika in okolice, ekološko ali biodinamično čebelarjenje, sposobnost privlačne predstavitve dejavnosti in produktov, inovativnost embalaže, sposobnost ustvariti Api doživetje, elementi presenečenja ipd.

Trajnostni turizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost slovenskega čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma. Temelji na inovativnosti, razlikovalni prednosti in visoki dodani vrednosti. Obsega okoljski, družbeni, gospodarski in podnebni vidik, torej vse štiri temelje trajnostnega turizma. Prav elementi trajnostnega razvoja so  največja konkurenčna prednost. Osnova za uspešen razvoj čebelarskega turizma je povezovanje čebelarstev, ponudnikov turističnih proizvodov, turističnih društev, lokalnih skupnosti, regij in države ter partnerski nastop pri oblikovanju ponudbe, pozicioniranju in trženju. Apiturizem se vse bolj kaže kot strateški nacionalni produkt, ki je v svoji promociji upravičeno pritegnil SPIRIT Slovenija, Sektor za turizem, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zunanje zadeve, zagotovo pa bo v prihodnje prepoznalo priložnost za povezovanje v razvoju in trženju te inovativne veje turizma še precej več partnerjev tako v javnem kot zasebnem sektorju.

Slovenski apiturizem globalno

Na podlagi inovatorstva v razvoju apiturizma, uspešnega partnerstva čebelarske in turistične stroke in svežega produkta je svetovna čebelarska organizacija Apimondia imenovala ApiRoutes za koordinatorja delovne skupine Apimondia za apiturizem. S tem je ApiRoutes prevzel vodilno vlogo pri spodbujanju razvoja apiturizma po svetu; pri tem velja izpostaviti predvsem prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti v posameznih državah, prenos dobrih praks ter mednarodno povezovanje. »Ustvarjamo novo dimenzijo potovanj, ki dviguje zavest o pomembnosti upoštevanja naravnih zakonov, o pomembnosti vrednot kot so zdravje, družina, ustvarjalnost, povezovanje in harmoničnost in o pomembnosti izpolnitve v življenju«, odgovarja na vprašanje o viziji ApiRoutes direktorica potovalne agencije Aritours, Tanja Arih Korošec. Predsednik ČZS, Boštjan Noč pa izpostavlja naprednost slovenskih čebelarjev: »Tovrsten produkt je v svetu novost, predvsem pa je to dodatna priložnost za izboljšanje ekonomičnosti slovenskih čebelarjev in ne nazadnje ena od »tržnih« niš slovenskega gospodarstva-turizma!«

Api well-being

Api Well-being programi so razviti z namenom pomlajevati telo, krepiti aktivnost, ohranjati ravnovesje-harmonijo, večati ustvarjalnost in utrjevati medsebojne odnose. Pomirjajoče brenčanje, zrak nasičen z medeno aromo, dotik toplega voska ali medu, meditacija, užitek. Trenutek, ko se ustavimo, umirimo, sprostimo. V čebelnjaku, ki plete posebno vez med človekom in čebelo.

Več o čebeljih pridelkih na www.slovenskimed.si


Aritours potovalna agencija

Z dolgoletnim znanjem in izkušnjami na področju oblikovanja turističnih produktov ter izvedbe in trženja potovanj doma in po svetu podjetje Aritours transformira naravno in kulturno dediščino Slovenije, čebelarsko tradicijo in trend potovanj v zelene, zdrave in prijazne države v novo potovalno izkušnjo. Ustvarja api doživetja, ki navdihujejo, izobražujejo in bogatijo življenje. Z apiturizmom oblikuje vez med človekom in čebelo, vzgaja spoštljiv odnos do narave, kulture in tradicije, predvsem pa krepi vrednote, ki nas vodijo v zdravo zadovoljnejše življenje. Aritours snuje in izvaja  visoko kakovostne storitve prevoza, namestitve, strokovnega vodenja, izobraževanja in povezovanja. Je okoljsko in družbeno odgovorno podjetje, ki uresničuje zeleni, odgovorni, trajnostni turizem.

Oglejte si naš seznam ponudnikov

Ne odlašajte in si zagotovite termin še preden vas prehitijo drugi obiskovalci in preživite nepozabne trenutke v svetu čebel in njihovih izdelkov.

Ponudniki

Top