V novi uredbi o  izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017–2019 si lahko preberete spremembe subvencij vzrejevalcem čebeljih matic. Povzetek pa si lahko preberete tudi na strani Čebelarske zveze.