Seznam dogodkov na državni in mednarodni ravni najdete na povezavi:
https://www.worldbeeday.org/si/praznujmo-dan-cebel.html