Na občnem zboru ČZS 7. aprila 2018 bodo podeljena priznanja predsednika ČZS za leto 2017:

»Predsednik ČZS lahko po lastnem preudarku posameznikom, skupinam, ČO ter drugim organizacijam in skupnostim ob posebnih priložnostih ali ob enkratnih izjemnih dosežkih v slovenskem ali širšem merilu na področju čebelarstva priložnostno podeli predsednikovo priznanje.«

Več na: http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/9118